ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO - ΔΙΟΙΚΕΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
15434
page-template-default,page,page-id-15434,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ακόμα και σε διεθνές επίπεδο η εφαρμογή συγκεκριμένων προδιαγραφών που στηρίζονται σε πρότυπα (standards) στο επίπεδο λειτουργίας μιας επιχείρησης. Υπάρχουν πρότυπα που πιστοποιούν τις ελάχιστες προδιαγραφές για την λειτουργία της επιχείρησης και αυτά εκδίδονται είτε από τον διεθνή οργανισμό προτύπων ISO (International Standardization Organization), είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιμέρους εθνικούς ή άλλους φορείς προτύπων.

 

Η πιστοποίηση ISO δεν είναι μία άδεια που επιτρέπει ή απαγορεύει μία δραστηριότητα, είναι μία πιστοποίηση/βεβαίωση ότι μια επιχείρηση τηρεί κάποιους κανόνες όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τη διαχείριση, την παραγωγή, κ.α. Όσο συνεχίζει να τους τηρεί, τόσο έχει στην κατοχή της μία τέτοια πιστοποίηση. Λαμβάνοντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις γίνεται εφικτή η καλύτερη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, δημιουργούνται επιπλέον δυνατότητες χρηματοδότησης και ενισχύεται η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης σας και των πελατών σας.

 

Οι πιο κοινοί τύποι πιστοποιήσεων ISO είναι το 9001 και 14001. Η πιστοποίηση ISO 9001 εφαρμόζεται στη διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας και στον έλεγχο των προμηθειών, ενώ η πιστοποίηση ISO 14001 υποδεικνύει διάφορα στάνταρ τα οποία τηρούνται προς αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 

Εξασφαλίστε την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης σας με την εφαρμογή & πιστοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης από τα παρακάτω:

 

  • Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας
  • Πιστοποίηση Συστήματος για το Περιβάλλον
  • Πιστοποίηση Συστήματος για την Υγιεινή & Ασφάλειας στο χώρος εργασίας
  • Πιστοποίηση Συστήματος Πληροφοριών
  • Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας Υπηρεσιών