ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΕΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
14907
page-template-default,page,page-id-14907,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την λογιστική, φορολογική & διοικητική υποστήριξη της επιχείρησή σας.  Εάν αναζητάτε ένα αξιόπιστο συνεργάτη τότε στην ΔΙΟΙΚΕΙΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ θα βρείτε ένα ιδανικό σύμμαχο.

 

Ακολουθώντας συνειδητά τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, παρέχουμε:

 

  • Συστάσεις, ενάρξεις, μεταβολές – μετατροπές, συγχωνεύσεις και εκκαθαρίσεις ατομικών επιχειρήσεων, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., στην Ελλάδα ή άλλες χώρες.
  • Ενημέρωση λογιστικών απλογραφικών (πρώην Β’ κατηγορίας) και διπλογραφικών (πρώην Γ’ κατηγορίας) βιβλίων.
  • Οργάνωση, εποπτεία και έλεγχο λογιστηρίων.
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.
  • Υπολογισμό και έκδοση μισθοδοσίας κάθε είδους επιχείρησης. Υποστήριξη σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα φυσικών και νομικών προσώπων.
  • Εσωτερικούς ελέγχους, εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων, φορολογικές και οικονομοτεχνικές μελέτες και συμβουλές. Συνεργασία με αναγνωρισμένες εταιρείες ορκωτών ελεγκτών, στην Ελλάδα ή άλλες χώρες.
  • Συμβουλές σχετικά με το “πόθεν έσχες”, την ακίνητη περιουσία και την εξακρίβωση “περισσεύματος κεφαλαίων”.
  • Υποστήριξη σε ζητήματα της ασφαλιστικής αγοράς σε συνεργασία με εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους.
  • Συνεργασία με δίκτυο καταρτισμένων επιστημόνων (συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, ιατροί εργασίας, τεχνικοί ασφαλείας κ.λπ.) για διευθέτηση κάθε είδους θεμάτων που άπτονται των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  • Συνεργασία με έγκριτους νομικούς και νομικά γραφεία που αφορά φορολογικές ή εργατικές – ασφαλιστικές διαφορές έναντι τρίτων ή κρατικών αρχών.